Taaltraining Russisch voor Beginners

Deze training is bedoeld voor cursisten die nog geen kennis hebben van de Russische taal en die zich, in relatief korte tijd, in alledaagse situaties op zakenreis of op het werk willen kunnen redden.

Het aanleren van grammatica wordt tijdens de lessen niet gezien als hoofddoel, maar als instrument. Cursisten krijgen kennis over de meest belangrijke grammaticale regels die ze meteen in de praktijk gaan toepassen. Het uitleggen van grammatica zal niet meer dan tien procent van de lestijd in beslag nemen. De bestudeerde grammatica zal de cursisten helpen om Russische taal als één logisch geheel te kunnen zien.

Tijdens de lessen wordt vooral gewerkt aan het verwerven van taalvaardigheden waarbij de communicatieve benadering centraal staat. Bij spreekvaardigheid zal het vooral gaan om spreken in de sociale omgang en er zal een niveau van zelfredzaamheid worden aangeleerd. Er zal veel met dialogen en rolspellen gewerkt worden, waarin de belangrijkste constructies aan bod komen. Verder zal er veel aandacht worden besteed aan lees- en luistervaardigheid waarbij teksten vanaf het begin uit het algemeen-zakelijke leven gebruikt worden (bijvoorbeeld e-mails, krantenartikelen, hotelbrochures, enz.). Bij het verwerven van alle taalvaardigheden zal er veel nadruk worden gelegd op het beheersen van de algemeen-zakelijke taal en een specifieke woordenschat die cursisten voor hun werk nodig hebben.

Na deze training zijn cursisten in staat om:
- zichzelf en anderen voor te stellen;
- te begroeten en afscheid te nemen;
- informatie geven over zichzelf en het bedrijf waarin zij werken;
- vragen stellen, voorstellen doen, iets bestellen in een restaurant of andere gelegenheid;
- sociale gesprekken voeren en reageren volgens de gebruikelijke omgangsvormen;

Zij zijn in staat om gesprekken op hun eigen vakgebied te voeren en hebben meer inzicht in de Russische cultuur, een belangrijk element bij het succesvol zakendoen met Rusland.

De training is volledig toegespitst op de behoeften van de cursisten, d.w.z. dat alleen aandacht wordt besteed aan die situaties die relevant voor ze zijn, met een bijpassende woordenschat.

Lessen vinden plaats op basis van de leergang "Ruslan", bestaande uit een tekstboek, een werkboek, een cd-rom en een audio-cd. Uiteraard zal deze methode worden aangevuld met divers ander lesmateriaal.